Behandlingstilbud - unge

 • Psykologisk behandling af unge (i alderen 10-23 år). De unges vanskeligheder kan komme til udtryk i form af angst, spiseforstyrrelse, selvskadning, skolevægring, depression, tvangstilstande eller øgede konflikter i samvær med andre.
 • Rådgivning af forældre og pårørende til unge, der har vanskeligheder af forskellig art, som nævnt ovenfor.
 • Rum til unge, der søger en voksen at dele svære tanker med og få idéer hos i forhold til, hvordan man som ung kan navigere i en krævende dagligdag.

Anvendte metoder

 • Samtale
  Jeg benytter samtalen som mit vigtigste redskab: Gennem samtale skaber jeg kontakt til det, der er svært for den unge; - jeg hjælper den unge til at få indsigt i en, ofte mindre bevidst, del af dem selv; - og jeg støtter den unge i at finde løsninger på de indre eller ydre konflikter, de pines af og oplever sig magtesløse i forhold til.
  Min erfaring er, at oplevede problemfelter ofte kommer til udtryk gennem adfærd, der kan være svær at forstå og håndtere for både den unge og den unges omgivelser. Undertiden er det knap nok klart, hvad det er, som piner – der bliver blot handlet og reageret på en indre smerte.
  Når ordene kan være svære at finde for en ung, skal der måske spørges konkret ind; jeg skal måske tilbyde nogle ord, som den unge ”kan smage på”, eller jeg skal blot give god tid / være lyttende, mens den unge finder sine egne ord.
   – Afhængig af den unges stil støtter jeg således på forskellig måde den unge til at fortælle sin historie; at skabe sammenhæng imellem tanker, følelser og handlinger; at få en mere tydelig fornemmelse af egen identitet og egne mål og håb for livet.

 • Tegning
  Da det som ovenfor nævnt kan være svært for unge at sætte ord på det, der fylder, skræmmer eller bekymrer dem, anvender jeg også tegning som redskab. En tegning kan undertiden – mere end mange ord – vise en stemning, fastholde et billede fra en drøm, eller fortælle en historie fra den unges liv (f.eks. smertefulde oplevelser af mobning i skolen). Det drejer sig ikke om at kunne udtrykke sig på et højt ”kunstnerisk niveau”, men om på en sprogløs måde at give udtryk for sine følelser og undertiden finde nye veje ud af en situation, som ellers kan virke håbløs. Jeg har igennem flere år arbejdet med ”mandala-tegninger”, men vælger også ofte blot med et par skitser at danne klarhed i den unges fortælling.

 • Kroppen
  Af og til anvender jeg mere kropsorienterede øvelser f.eks. for at arbejde med åndedrættet eller den unges kropsbevidsthed og’jordforbindelse’, idet dette kan give god lindring for stress og angst. Nogle har stor glæde af ved opstart af en samtale at sidde i ro nogle minutter og mærke åndedræt og kropslige spændinger eller ro. – Det kan gøre det nemmere at komme i kontakt med en ellers udefinerbar følelse eller nogle flyvske tanker.
  Der er også situationer, hvor kroppen husker bedre end hovedet og kan hjælpe med at få fortalt den unges historie.

 • Netværk
  Undertiden kan det være en god hjælp for en ung, der sidder fast i sit problem, at få én med fra netværket til samtalen: Det kan være en forælder eller en kæreste, til hvem forholdet er præget af konflikter eller oplevelser af svigt; eller en bedsteforælder eller ven, der måske har en god fornemmelse af, hvad der presser den unge og er en vigtig støtte i dagligdagen.
  Hvis forholdet til den inviterede person er konfliktfyldt, kan jeg bidrage med, at parterne får talt sammen på en ny måde, om det der er svært imellem dem.
  Hvis forholdet er præget af omsorg og støtte, kan personen måske hjælpe den unge med at få sat ord på det, der trykker; kan måske bidrage med ”nye brikker til puslespillet” i forståelsen af den unges liv; og kan sikkert fortsat være en vigtig støtte for den unge, når nogen af de nye tanker skal føres ud i livet.