Tilbud - voksne

 • Psykologisk behandling af voksne, hvis vanskeligheder kan komme til udtryk i form af angst, depression, somatiske klager, stress, tvangspræget adfærd m.m.
 • Støttende samtaler i forbindelse med svære livs-omstændigheder, f.eks. ved skilsmisse; tab af nærtstående eller af arbejde; ved svær sygdom eller på grund af manglende selvværd og ensomhed.
 • Samtaler omkring eksistentielle spørgsmål og om tro med henblik på fordybelse og selvudvikling

Anvendte metoder

For at man som menneske kan få lyst og mod til at åbne sig for et andet menneske omkring meget private og måske smertefulde dele af ens liv, kræves der tid og tillid. Jeg lægger derfor vægt på at skabe venlige rammer og en atmosfære af nærvær og accept i mit møde med det andet menneske.

 • Samtale
  Jeg benytter samtalen som et vigtigt redskab: Gennem samtale skaber jeg kontakt til det, der er svært for dig; - jeg hjælper dig til at få indsigt i en, ofte mindre bevidst, del af dig selv; - og jeg støtter dig i at finde løsninger på de indre eller ydre konflikter, du pines af og oplever dig magtesløs i forhold til.
  Da jeg er optaget af relationens betydning i vore liv, inviterer jeg ofte til at kigge på de aktuelle, vigtige relationer i dit liv, men vender også af og til blikket tilbage i tiden til de første vigtige relationer i barndommen, for måske herigennem at kunne få større forståelse af, hvem du er blevet til. Jeg støtter dig således på forskellig måde til at fortælle din historie; at skabe sammenhæng imellem tanker, følelser og handlinger; at få en mere tydelig fornemmelse af egen identitet og egne mål og håb for livet.

 • Tegning
  Da nogle mennesker kan have svært ved at sætte ord på det, der fylder, skræmmer eller bekymrer dem, anvender jeg også tegning som redskab. En tegning kan undertiden – mere end mange ord – vise en stemning, fastholde et billede fra en drøm, eller fortælle en historie fra ens liv. Det drejer sig ikke om at kunne udtrykke sig på et højt ”kunstnerisk niveau”, men om på en sprogløs måde at give udtryk for sine følelser og undertiden finde nye veje ud af en situation, som ellers kan virke håbløs. Jeg har igennem flere år arbejdet med ”mandala-tegninger”, men vælger også ofte blot med et par skitser at danne klarhed i en fortælling.

 • Kroppen
  Af og til anvender jeg mere kropsorienterede øvelser f.eks. for at arbejde med åndedrættet eller med kropsbevidstheden og ’jordforbindelsen’, idet dette kan give god lindring for stress og angst. Nogle har stor glæde af ved opstart af en samtale at sidde i ro nogle minutter og mærke åndedræt og kropslige spændinger eller ro. – Det kan gøre det nemmere at komme i kontakt med en ellers udefinerbar følelse eller nogle flyvske tanker.
  Der er også situationer, hvor kroppen husker bedre end hovedet og kan hjælpe med at få fortalt en historie.

 • Hjemmeopgave
  Af og til synes det meningsfuldt at arbejde videre med noget af det, vi har talt om, derhjemme. Det kan f.eks. være at skrive nogle tanker ned; at gøre noget godt for sig selv for at øge egenomsorgen eller at øve sig i noget, man har svært ved eller er bange for.