Organisationsudvikling

Sideløbende med min faglige interesse for og udøvelse af behandling af store børn og unge er jeg optaget af psykisk arbejdsmiljø, personaleudvikling og ledelse indenfor det sociale område.

Mine kvalifikationer
Jeg har siddet i 10 år som souschef og chefpsykolog i en stor døgninstitution for unge i Århus Amt. Jeg har haft ansvar for den faglige udvikling på stedet og har, i samarbejde med forstanderen, udviklet stedet fra et traditionelt socialpædagogisk tilbud med intern skole, til et højt kvalificeret behandlingstilbud for unge med forskellige typer af ungdomspsykiatriske diagnoser.

Jeg har bl.a. varetaget coaching af afdelingsledere på stedet; har forestået personaletræningsdage for medarbejderne; har udviklet kriseberedskab i tilfælde af vold og været ansvarlig for resultatdokumentation.

Overvejelser
At arbejde med svært belastede børn og unge kan være en stor udfordring for en personalegruppe; såvel på det individuelle som på det kollegiale plan. Der kan opstå utilsigtede krænkelser; utydelig kommunikation; mistillid og ensomhed. Jeg er optaget af, hvordan man i en personalegruppe på bedste måde får delt sorger og glæder; får en oplevelse af at være del af et team, der arbejder mod samme mål og også får kræfter og indsigt nok til at yde et godt stykke pædagogisk arbejde, i det ”lange, seje træk”.

At være leder i et dag- eller døgntilbud for svært belastede børn og unge er en både krævende, givende og udfordrende opgave: Som leder kan man undertiden blive bærer af såvel de unges som personalets smerte, hvilket på et personligt plan kan være en forvirrende og belastende oplevelse. Samtidig møder man et øget krav om dokumentation af kvalitet i arbejdet med børn og unge, såvel som mulige trusler om dårligere økonomi på det sociale område. Der er mange brikker at pusle med, før man får dannet sig et overblik og fortsat udviklingen af organisationen.

Ydelser
Proceshjælper / konsulent for personalegrupper, der kunne tænke sig at arbejde med udvikling på forskellige niveauer, også i forhold til internt samarbejde. Herunder træning i feedback / kommunikation

  • sparringspartner, både på topleder-niveau og i forhold til mellemledere. Jeg kan bidrage med klare analyser, konkrete råd og vejledning samt udvikling af visioner og fremtidsdrømme
  • personlig coaching omkring egen lederrolle, coping-strategier, stresshåndtering o.lign.