Supervision

Målgruppe

 • Pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og andre, som arbejder med børn og unge
  • på kommunale og amtslige døgninstitutioner
  • på socialpædagogiske opholdssteder
  • på heldagsskoler
  • i dagbehandling
  • i frivillige rådgivninger; væresteder; støttegrupper o.lign.
  • som kommunalt ansatte støttepersoner
 • Plejefamilier med store børn og unge
 • Psykologer, som arbejder med børn og unge
  • på kommunale og amtslige døgninstitutioner
  • på socialpædagogiske opholdssteder
  • på heldagsskoler
  • i dagbehandling
  • i egen praksis

Mit speciale

Jeg er specialist i Børnepsykologi (godkendt af Dansk Psykologforening). Igennem mange år har jeg arbejde med store børn og unge med problemfelter, der ligger indenfor det ungdomspsykiatriske felt; eksempelvis

 • unge, der er eller kan blive psykotiske, selvmordstruede og med tendens til isolation
 • unge med (begyndende) personlighedsforstyrrelse og selvskadning eller anden form for acting-out
 • unge med depression
 • unge med tvangstilstande
 • unge med spiseforstyrrelser
 • unge med kontakt- / empatiforstyrrelser, f.eks. Asperger syndrom.

Metode

Supervision kan have sit fokus forskellige steder. Der kan være et ønske om

 • faglig supervision i forhold til en konkret sag
 • fokus på det relationelle, - altså samspillet mellem mennesker, f.eks. mellem supervisanden (den, der søger supervision) og en ung, som vedkommende er kontaktperson for
 • afsæt i personlige forhold, f.eks. hvordan man kan forstå og arbejde med egen angst for afvisning
 • kompetenceudvikling, f.eks. et ønske om konkrete råd og fokus på udviklingsområder i forbindelse med jobskifte

Jeg superviserer såvel personalegrupper som enkeltpersoner; gerne i sammenhængende forløb, men også efter behov.
Jeg har en etårig efteruddannelse i ”Systemisk teori og metode” fra USA og anvender gerne tanker herfra i arbejde med personalegrupper, så alle får mulighed for at bidrage til at skabe klarhed, indsigt og nye strategier for supervisanden.

Kriser / belastning

Jeg tilbyder samtaleforløb for personale, der qua belastning på arbejdspladsen er i risiko for udbrændthed eller længerevarende sygdom. Der kan enten være tale om akkumuleret belastning over tid med deraf følgende stress-symptomer eller mere kriseprægede reaktioner i forbindelse med at have været udsat for f.eks. vold eller trusler herom på arbejdspladsen.