ungdomspsykologisk praksis ved helle munk-petersen, specialist i børnepsykologi, aut. psykolog

Værdigrundlag

Jeg tror på, at vi alle er kommet til verden med en længsel efter at gøre det gode og det rigtige, både for os selv og for andre mennesker. Jeg oplever, at de fleste mennesker, jeg har mødt igennem mit eget liv såvel som i mit arbejde som psykolog, har kunnet bringes i kontakt med en indre kerne eller en kilde af lys, hvorfra de har kunnet hente klarhed og mod til at gøre ”det rigtige”.

Helt grundlæggende er også, at jeg møder den unge med respekt, indføling og nærvær. Det er min overbevisning, at det enkelte menneske inderst inde véd, hvad der er rigtigt og forkert for ham eller hende at gøre; men af og til mister kontakt til denne ’viden’. Som terapeut ser jeg det som min opgave at hjælpe med at skabe klarhed og kontakt og derigennem hjælpe den unge til at ”finde sin vej” igennem de ofte svære ungdomsår.

Fagligt / teoretisk har jeg i mit arbejde med børn og unge hentet meget inspiration, først i den systemiske og siden i den narrative metode. Har man først siddet med en familie, hvor det ene medlem har alvorlige psykiske vanskeligheder, véd man, at dette præger resten af familien, både i den praktiske dagligdag og i den mere ubevidste og følelsesmæssige kommunikation og forholden sig til hinanden. Det bringer håb i fællesskab at prøve at skabe en anden historie for og med familien.

Herudover har det bragt mig stor glæde at følge moderne udviklingspsykologi, fordi der så tydeligt bliver sat fokus på barnets ressourcer og kompetencer; og samtidig bliver fastholdt et håb om og en tro på, at forandring er mulig; også selvom man har fået en svær start i livet.

UNGDOMSPSYKOLOGISK PRAKSIS  |  OTTE RUDSGADE 16, 8200 ÅRHUS N  |  T: 3089 3057  |  HELLE@MUNKPETERSEN·DK